Změna IP pro FTP pro server Orion

Zdůvodu havárie serveru je třeba pro použití FTP použit misto daného DNS ( adresy) Novou IP adresu. Adrasa byla všem zaslaná ihned na email. Pro kontrolu 5.135.xxx.183 místo xxx dosadit čisla z puvodní IP DNS presměrujeme jakmile to bude možné.

 

 

Let us know your thoughts about this topic