Skutečná velikost HDD vs realita

Již několikrát jsem se setkal při sestavovaní, PC pro zákazníky/kamarády stím, že jejich první otázka po spuštění nového PC byla: Ale já chtěl/a 1TB disk proč mám jen 931,32GB atd.

Jde o rozdíl hodnot daný odlišným používáním číselných soustav.

Všechny výpočetní zařízení a prvky (PC, telefony, tablety, externí, media atd…) pracují v binární (dvojkové) soustavě. Veškerá data jsou ukládána ve formátu jedniček a nul a nejmenší jednotkou, která takto uloženou informaci reprezentuje, je jeden bit. Osm bitů pak dává jeden byte, česky bajt.

Základní jednotky:

1 kB (kilobajt) = 1 024 B (bajtů)
1 MB (megabajt) = 1 024 kB (kilobajtů) = 1 048 576 B (bajtů)
1 GB (gigabajt) = 1 024 MB (megabajtů) = 1 073 741 824 B (bajtů)
1 TB (terabajt) = 1 024 GB (gigabajtů) = 1 099 511 627 776 B (bajtů)

Další důležité věci:

  1. Počítač pracuje v dvojkové soustavě.
  2. Člověk běžně přemýšlí v desítkové soustavě.

 

Přehled jednotek podle SI –  je mezinárodně domluvená soustava jednotek. Základních jednotek je sedm: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol.

Soustava jednotek SI – předpony používané u kapacit pamětí najednou nabývají odlišný význam:

kilo = 10 na 3 = 1 000 (tisíc)
mega = 10 na 6 = 1 000 000 (milion)
giga = 10 na 9 = 1 000 000 000 (miliarda)
tera = 10 na 12 = 1 000 000 000 000 (bilion)

 

Tak a tady je právě ten problém,

Na pevném disku je napsáno 1 000 GB, ale po připojení k počítači vám počítač ukáže jen 931,32 GB. Rozdíl vzniká, právě používáním dvou různých soustav

  1. dvojkové na straně počítače
  2. desítkové na straně výrobce.

 

Reálné kapacity pak vypadají následovně:

80GB disk = 74,51 GB reálné kapacity

128GB disk = 119,2 GB reálné kapacity

256GB disk = 238,4 GB reálné kapacity

320GB disk = 298 GB reálné kapacity

500GB disk = 465 GB reálné kapacity

640GB disk = 596 GB reálné kapacity

750GB disk = 698,5 GB reálné kapacity

1TB disk = 931,3 GB reálné kapacity

2TB disk = 1,86 TB reálné kapacity

3TB disk = 2,79 TB reálné kapacity

4TB disk = 3,73 TB reálné kapacity

a v budoucnosti

10TB disk = 9.3 TB reálné kapacity

Mimochodem tyto HDD již představila společnost Western Digital a jsou plněny heliem, ale o tom zase jindy.

 

Let us know your thoughts about this topic