Komunikační porty

Port označuje číselné označení nějakého aplikačního protokolu (služby), například port 80 označuje aplikační protokol HTTP.

IP adresu určuje počítač v Internetu, port určuje aplikaci běžící na tomto počítači.

Porty 1-1023 se nazývají “well known ports a jsou rezervovány pro standardní služby a operační systém.

Při typické komunikaci klient-server je zpravidla znám cílový port, zdrojový port je naopak přidělován automaticky operačním systémem. Port může být otevřený nebo uzavřený nebo filtrovaný.

Otevřený port

Otevřeným portem se rozumí takový port, pro který existuje program, který odpovídá na dotazy.

Uzavřený port

Když pro daný port není spuštěn žádný program, pak je port uzavřený.

Filtrovaný port

Když se tedy pokoušíme zjistit, zda je náš port otevřený nebo uzavřený, může se stát, že z jednoho počítače se dozvíme, že otevřený je, z jiného, že není. Takový port se označuje jako filtrovaný.
Však  všechny služby UDP i TCP port o stejné číselné hodnotě.

Tabulka vybraných porů

Port Služba
7 Echo
20 FTP (data)
21 FTP (příkazy)
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
69 TFTP
79 Finger
80 HTTP
110 POP3
111 Unix RPC
115 SFTP
119 NNTP
123 NTP
135 Microsoft RPC
137 NetBIOS Name Service
139 NetBIOS
161 SNMP
179 BGP
194 IRC
443 HTTPS
563 NNTPS
995 POP3S

 

seznam všech porů naleznete zde

Let us know your thoughts about this topic
NAČÍTÁM...